KRÁL VÍN České republiky dohodnocen

Poslední tři roky přinesly různé až nejrůznější změny nejen ve světě vinařském, ale KRÁL VÍN České republiky je stále tady a stále silnější. V letošní skvělé účasti se představilo 1400 vín od 172 vinařů z Čech i Moravy.

Hodnocení se opět vrátilo do luxusně zrekonstruovaného kongresového centra CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE. Špičkový pražský hotel poskytl více než skvělý servis a zajistil tak ideální prostředí pro náročnou práci hodnotitelů. Tato lokalizace nám umožnila nejen velmi pohodlné hodnocení v konferenčním sále na hodnotícím počítačovém systému Národního vinařského centra, ale i řadu odpočinkových a prezentačních aktivit. Každý den bylo hodnocení rozděleno do tří bloků. Bloky byly odděleny svačinou či obědem. Zapomínat nemůžeme ani na skvělou plantážní kávu z Coffe Square, lednické pražírny, která nás držela po celou dobu hodnocení nad vodou.

Od soboty do úterý pracovaly v tomto rytmu naplno čtyři komise. Ve středu je volný den, během kterého připravujeme diplomy pro všechna oceněná vína a ve čtvrtek zasednou vybraní  hodnotitelé, zkušení vinařští matadoři, aby vybrali ve speciální komisi championa. Zcela revolučně, stejně jako loni, bude zasedání komise vybírající championa soutěže nejen přístupné odborné veřejnosti, ale navíc profesionálně snímáno a přenášeno živě na Facebooku.

Z celého srdce děkujeme všem vinařům, kteří nás opakovaně poctili svou důvěrou a svá vína do projektu přihlásili. Neméně děkujeme všem hodnotitelům za čas a péči, kterou věnovali tak náročné činnosti, jakou hodnocení 1 400 nejlepších českých a moravských vín bezesporu je. Velký dík patří i personálu CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, který nám na dobu hodnocení vytvořil skutečný druhý domov.  

Vína jsou zařazena a hodnocena v 11 kategoriích. Již třetím rokem vybíráme championa z 15 nejlepších vín jednotlivých kategorií v samostatné finální komisi. Do komise jsou nominována nejvýše hodnocená vína jednotlivých kategorií – vítězové kategorií - doplněná o druhé nejvýše hodnocené víno z kategorií bílá extrasuchá,  bílá suchá, červená extrasuchá a velká vína.

Vína hodnotily čtyři pětičlenné komise. Vzhledem ke zkušenostem a úrovni hodnotitelů jsme se již před několika lety odhodlali neškrtat nejvyšší a nejnižší hodnocení v komisi. Hodnotitelé tak ztratili právo na omyl. Pomoci jim tak mohlo nejen řešení každého kontroverzního vzorku u kulatého stolu, ale také důležitá funkce enologa soutěže, který se k těmto diskusím připojoval. Předsedové sledují on line hodnocení všech členů komise a enolog hodnocení předsedů i jednotlivců v komisích.

Je již tradicí, že vzorky této soutěže hodnotí komise po celé čtyři dny v maximálně stejném složení členů komise. Pouze tak můžeme docílit konzistentního hodnocení a tím i spravedlivého výsledku. Tradicí je i paritní zastoupení vinařských profesí v komisích. V každé pětičlenné komisi tak zasedají vinaři – enologové, sommelieři – znalci vín a inspektoři Státní zemědělské potravinářské inspekce. Samozřejmým předpokladem účasti v komisi jsou platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Nicméně samotný průkaz hodnotitele vypovídá pouze o určitých rozpoznávacích schopnostech, nikoliv o tom, zda dotyčný skutečně umí hodnotit. Proto jsou oslovováni jen ti nejzkušenější hodnotitelé. Všechny hodnotitele Vám rádi představujeme na následujících stranách.

Hodnotilo se mezinárodním 100 bodovým systémem OIV. Vína byla před podáváním opět přelita do karaf. Víno je od letošního roku před podáváním hodnotiteli do karafy nalito u bílých a rosé vín 15 min předem, u červených vín 30 min předem, u organických vín 30 min předem, u velkých vín pro bílá vína 30 min předem, pro červená vína 2 hod předem.

Navíc si vinař mohl v přihlášce vyznačit požadavek na prodloužení této doby s uvedením přesného času dekantace. Řada vinařů této nabídky využila, objevila se častá degustace i u bílých vín ze sudu. Na vaše četná přání opět uvádíme dobu dekantace přímo u jednotlivých vín.

Hodnotitel si na monitoru přečetl pouze informaci o ročníku vína a kategorii, odrůda i predikát, jakož i analytické hodnoty vína mu zůstaly skryty. Výsledkem hodnocení se stal průměr všech hodnocení. Na rozdíl od jiných soutěží se však nemůže komise takzvaně rozkolejit. Není možné, aby polovina hodnotitelů víno považovala za nadprůměrné a druhá polovina za podprůměrné. V tuto chvíli nastupuje komise ke „kulatému stolu“ a víno podrobně rozebere. Výsledky tak díky počítačovému systému ELWIS netvoří jen bodová hodnota tvořená průměrem bodů jednotlivých hodnocení členů komise, ale také aromatický a mohutností profil vína. Z těchto grafů vytvořených na základě metodiky Ing. Pavla Kršky a doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D si může konzument výrazně lépe představit celé víno. Díky počítačovým expertům jsou tyto grafy součástí databáze výsledků na www.kralvin.cz 

Odborná porota udělila 11 vítězů kategorií, 63 velkých zlatých medailí, 218 zlatých medailí a 223 stříbrných. Zlaté medaile končí na 86,8 bodech, stříbrné na 85,6. Celkem 553 vzorků získalo nad 82 bodů a nemají žádnou medaili…

Rozhodně tedy neznamená, že vína s menším počtem korunek (bez medaile) nestojí za ochutnání či nakoupení.

Již zítra proběhne mastertastnig a největší degustace vín v Praze

Od srpna startují Královské košty napříč celou ČR. Již dnes si na ně můžete koupit vstupenky za ty nejvýhodnější ceny.

 

 

Další aktuality