O soutěži

Hodnocení vín na systému ELWIS, ředitel soutěže Branko Černý, MBA, enolog soutěže Bc. Jaromír Suský.

V posledních letech se do soutěže hlásí 175 až 185 vinařů s 1 400 - 1 500 vzorky.

Vína jsou zařazena a hodnocena v 11 kategoriích. Již třetím rokem vybíráme championa z 15 nejlepších vín jednotlivých kategorií v samostatné finální komisi. Do komise jsou nominována nejvýše hodnocená vína jednotlivých kategorií – vítězové kategorií - doplněná o druhé nejvýše hodnocené víno z kategorií bílá extrasuchá,bílá suchá, červená extrasuchá a velká vína.

Vína hodnotí čtyři pětičlenné komise. Vzhledem ke zkušenostem a úrovni hodnotitelů jsme se již před několika lety odhodlali neškrtat nejvyšší a nejnižší hodnocení v komisi. Hodnotitelé tak ztratili právo na omyl. Pomoci jim tak může nejen řešení každého kontroverzního vzorku u kulatého stolu, ale také důležitá funkce enologa soutěže, který se k těmto diskusím připojuje. Předsedové sledují on line hodnocení všech členů komise a enolog hodnocení předsedů i jednotlivců v komisích.

Je již tradicí, že vzorky této soutěže hodnotí komise po celé čtyři dny v maximálně stejném složení členů komise. Pouze tak můžeme docílit konzistentního hodnocení a tím i spravedlivého výsledku. Tradicí je i paritní zastoupení vinařských profesí v komisích. V každé pětičlenné komisi tak zasedají vinaři – enologové, sommelieři – znalci vín a inspektoři Státní zemědělské potravinářské inspekce. Samozřejmým předpokladem účasti v komisi jsou platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Nicméně samotný průkaz hodnotitele vypovídá pouze o určitých rozpoznávacích schopnostech, nikoliv o tom, zda dotyčný skutečně umí hodnotit. Proto jsou oslovováni jen ti nejzkušenější hodnotitelJedna z mála soutěží s povinnou dekantací. Vína jsou před podáváním přelita do karaf. Dekantace trvá u bílých a rosé vín 15 min, u červených vín 30 min, u organických vín 30 min, u velkých vín pro bílá vína 30 min a pro červená vína 2 hod.

Navíc si vinař může v přihlášce vyznačit požadavek na prodloužení této doby s uvedením přesného času dekantace. Díky tomu vinaři hlásí do soutěže i starší a komplikovaná vína, která do jiných soutěží nehlásí.

Výsledky díky počítačovému systému ELWIS netvoří jen bodová hodnota tvořená průměrem bodů jednotlivých hodnocení členů komise, ale také aromatický a mohutností profil vína. Z těchto grafů vytvořených na základě metodiky Ing. Pavla Kršky a doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D si může konzument výrazně lépe představit celé víno. Díky počítačovým expertům jsou tyto grafy součástí databáze výsledků

picture