Projekt

Základem projektu je soutěž KRÁL VÍN České republiky

Jedna z největších soutěží vín v ČR, určená výhradně pro vína s původem v České republice

Soutěž se již před lety zařadila mezi kvalitně organizované soutěže vín, která využívá hodnotící systém ELWIS a respektuje Národní standardy soutěží vín.

Navíc soutěž dbá na nízký počet hodnotitelů, kteří hodnotí ideálně po všechny dny hodnocení – dosahuje tak vysoké konzistence kvality hodnocení. Pro zajištění různých úhlů pohledu na víno nominuje ředitel soutěže do komise degustátory ze všech profesí „okolo vína“ – enology, sommeliery, učitele z vinařských škol i inspektory SZPI. V komisi nechybí i vysoký počet žen.

Cílem projektu je zmapování kvality vín vstupujících na podzimní trh, široká propagace vín a vinařů výhradně z ČR po celém území republiky, zaměřená na milovníky vín, média, vinařské a gastronomické odborníky, vytvoření přímého spojení mezi vinařem a konzumentem vína, posílení národního vědomí o kvalitě českých a moravských vín.

Jde o soutěž vín s následnými veřejnými prezentacemi vín po celé ČR.

picture