Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Statut soutěže vín

Celý statut si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Statut soutěže

„KRÁL VÍN České republiky 2020“

„JARNÍ HODNOCENÍ – KATEGORIE PERLIVÝCH A ŠUMIVÝCH VÍN“

1. Pořadatel soutěže

Soutěž je organizována společností Black Point spol. s r.o., Skvrňov 30, 281 44 Zásmuky

 

2. Určení soutěže

Soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ v ČR

 

3. Účastnický poplatek (jedna částka, žádné poplatky za vzorky a týká se celého „KRÁLE VÍN“, tedy jarního hodnocení kategorie perlivých a šumivých vín i letního hodnocení všech ostatních kategorií)

5 000 Kč bez DPH pro jeden subjekt (součástí platby je zveřejnění informací o přihlášených vínech a informací o vinařství v tištěné knize KRÁL VÍN České republiky, v e-knize KRÁL VÍN České republiky a na www.kralvin.cz). Bude uhrazen na základě faktury vystavené pořadatelem. 50% hradí Vinařský fond – je nutné podat žádost o poskytnutí podpory (účast na soutěži).

 

4. Přihlašování vín – týká se POUZE perlivých a šumivých vín

6. dubna – 4. května – www.elwis.cz

 

5. Odevzdání vzorků – 12 lahví - týká se POUZE perlivých a šumivých vín

7. května od 8 do 17:00, Velké Pavlovice, Tovární 509/3. Kontaktní osoby David Tomáš 723 971 071 a Miroslav Hrabík 721 801 133

 

Pro vinařství ze ZNOJEMSKÉ vinařské podoblasti: 5. – 6. května 8:00 – 17:00, Znojmo, Loucký klášter, prodejna lahvových vín, tel. 515 267 237

 

Pro vinařství z ČECH: 5. května, Praha, Radlická 103, D. Tomáš 723 971 071

 

!!! SE VZORKY NA HODNOCENÍ JE NUTNÉ ODEVZDAT VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU VÍN ZE SYSTÉMU ELWIS !!!

 

6. Termín hodnocení – týká se POUZE perlivých a šumivých vín

15. května, Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice

 

7. Svoz vín na Královské košty – netýká se perlivých a šumivých vín

27. července – 31. července, 12 lahví od každého vína umístěného do 300 místa v celkovém hodnocení soutěže, maximálně 5 vín na 1 vinařství

Výjimku tvoří vzorky plněné v lahvích objemu menším než 0,5 l, které z technických důvodů neprezentujeme.

 

 

8. Svoz vín na Turné KRÁLE VÍN – řízené degustace 15 nejlepších vín

21. srpna

Vína vybere pořadatel dle jejich umístění v soutěži vín tak, aby byl prezentován Champion, vítězové kategorií a nejlepší vína s přihlédnutím k počtu startujících vín v jednotlivých kategoriích, zároveň však, aby nebyla prezentována dvě vína jednoho producenta. Pro potřeby „Turné“ pořadatel nakoupí 42 – 300 lahví od každého vína. Producent je povinen poskytnout víno se slevou ve výši nejméně 30%.

 

9. Vyhlášení – Reprezentační královský košt

28. srpna, 12:30, Znojemské divadlo

 

10. Přihláška na www.elwis.cz musí obsahovat

Vinařství

Název vinařství, adresu vinařství, IČ, www, e-mail, telefon, jméno kontaktní osoby, telefon kontaktní osoby, e-mail kontaktní osoby

Víno

Název vína, odrůdové složení, přívlastek, ročník sklizně, oblast, podoblast, obec, trať, soutěžní kategorii, číslo šarže, zbytkový cukr, obsah kyselin, velikost šarže, objem alkoholu, číslo šarže, evidenční číslo jakosti

Součástí přihlášky jsou doklady:

a) Chemická analýza - rozbor

b) Doklad o původu hroznů v případě zemských vín (registrace vinice ÚKZÚZ, u vín vyrobených z koupených hroznů také doklad o nákupu – faktura nebo smlouva)

 

UVEDENÉ DOKLADY JE NUTNÉ VLOŽIT DO SYSTÉMU ELWIS

 

11. Soutěžní kategorie

1. Bílá vína extrasuchá

bílá vína s max. 4 g zbytkového cukru na litr

2. Bílá vína suchá

bílá vína s nejméně 4 g zbytkového cukru a max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.

3. Bílá vína polosuchá

3. 1. bílé víno s max. 12 g zbytkového cukru na litr nebo

3. 2. bílé víno s max. 18 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.

4. Růžová vína a klarety

4. 1. rosé

4. 2. klarety

do 45 g/l zbytkového cukru. Dělení je pouze pro hodnocení, ve výsledcích bude kategorie uváděna jako společná.

5. Červená vína  

červená vína s max. 4 g zbytkového cukru na litr

6. Bílá vína polosladká

Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g/l.

7. Sladká vína

Vína bez rozdílu barvy a použité technologie se zbytkem cukru nad 45 g/l

8. Perlivá vína bez rozdílu zbytkového cukru

Vína sycená oxidem uhličitým.

9. Šumivá vína bez rozdílu zbytkového cukru

Sekty vyrobené metodou charmat a kvašením v láhvi.

10. Organická vína

Vína organická, oranžová, kvevri a tak podobně. Bez rozdílu barvy. Maximální obsah zbytkového cukru do 4 g/l. Výjimku tvoří speciáolní vína, například fortifikovaná. U nich není obsah cukru omezen.

Tato kategorie je hodnocena u kulatého stolu

11. Velká vína

Společná kategorie pro bílá vína ročníku 2016 a starší a červená vína ročníku 2015 a starší, vždy do max. 4 g /l zbytkového cukru. Kategorie se speciální dekantací a hodnocením u kulatého stolu. U červených vín je vyžadováno zrání v sudu, u bílých je doporučeno.

 

!!! Jedno víno je zakázáno přihlásit současně do více než jedné soutěžní kategorie!!!

 

Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky
S námi dokážete velké věci

slamove
vrbice1
vrbice2
pálava
bouřka
mikulov
svatý kopeček
vinice2
kraví hora
nová ves
vinice karpaty
sudy žebřík
lahve3
sudy
zelena vinice
kutna hora
Vinice
láhve skládané
sklep
reistna
rybník
archiv
pálava2
lahve