Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Statut soutěže vín

Nejdůležitěší body statutu soutěže uvádíme níže, celý statut si můžete stáhnout ve formátu pdf.

3. Účastnický poplatek

5 000 Kč pro jeden subjekt (součástí platby je zveřejnění informací o přihlášených vínech a informací o vinařství v knize KRÁL VÍN České republiky a na www.kralvin.cz). Bude uhrazen na základě faktury vystavené pořadatelem. 50% hradí Vinařský fond – je nutné podat žádost o poskytnutí podpory (účast na soutěži), nejpozději do 15. 2. 2018!

 

4. Přihlašování vín – minimálně 5 vín, maximálně 12 vín

18. června – 8. července – www.elwis.cz

 

5. Odevzdání vzorků – 6 lahví (12 lahví 0,02l)

11. července – 12. července od 7:30 do 18:00, Rakvice, Vinařský dvůr Vajbar, Nádražní 480. Kontaktní osoby David Tomáš 723 971 071 a Miroslav Hrabík 721 801 133

Pro vinařství ze ZNOJEMSKÉ vinařské podoblasti: 3. července – 8. července 10:00 – 17:00 VINOTÉKA Ampelos, Vrbovec 274 (hlavní tah ze Znojma směr Hatě, odbočka Vrbovec vlevo hned u silnice)

 

Pro vinařství z ČECH: 2. července – 8. července, Praha, Radlická 103, kontaktní osoba David Tomáš – 723 971 071

 

!!! SE VZORKY NA HODNOCENÍ JE NUTNÉ ODEVZDAT VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU VÍN ZE SYSTÉMU ELWIS !!!

 

6. Termín hodnocení

23. července – 27. července, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

 

7. Svoz vín na Královské košty – veřejné degustace 300 nejlepších vín

6. srpna – 10. srpna, 12 lahví od každého vína umístěného do 300 místa v celkovém hodnocení soutěže, maximálně 5 vín na 1 vinařství

 

8. Svoz vín na Turné KRÁLE VÍN – řízené degustace 15 nejlepších vín

13. srpna – 17. srpna

Vína vybere pořadatel dle jejich umístění v soutěži vín tak, aby byl prezentován Champion, vítězové kategorií a nejlepší vína s přihlédnutím k počtu startujících vín v jednotlivých kategoriích, zároveň však, aby nebyla prezentována dvě vína jednoho producenta. Pro potřeby „Turné“ pořadatel nakoupí 42 – 300 lahví od každého vína. Producent je povinen poskytnout víno se slevou ve výši alespoň 30%.

 

9. Vyhlášení – Reprezentační královský košt

24. srpna, 13:30, Znojemské divadlo

 

10. Přihláška na www.elwis.cz musí obsahovat

Vinařství

Název vinařství, adresu vinařství, IČ, www, e-mail, telefon, jméno kontaktní osoby, telefon kontaktní osoby, e-mail kontaktní osoby

Víno

Název vína, odrůdové složení, přívlastek, ročník sklizně, oblast, podoblast, obec, trať, soutěžní kategorii, číslo šarže, zbytkový cukr, obsah kyselin, velikost šarže, objem alkoholu, číslo šarže, evidenční číslo jakosti

Součástí přihlášky jsou doklady:

a) Chemická analýza - rozbor

b) Doklad o původu hroznů v případě zemských vín (registrace vinice ÚKZÚZ, u vín vyrobených z koupených hroznů také doklad o nákupu – faktura nebo smlouva)

 

UVEDENÉ DOKLADY JE NUTNÉ VLOŽIT DO SYSTÉMU ELWIS

 

11. Soutěžní kategorie

1. Bílá vína extrasuchá

bílá vína s max. 4 g zbytkového cukru na litr

2. Bílá vína suchá

bílá vína s nejméně 4 g zbytkového cukru a max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.

3. Bílá vína polosuchá

3. 1. bílé víno s max. 12 g zbytkového cukru na litr nebo

3. 2. bílé víno s max. 18 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.

4. Růžová vína a klarety

4. 1. rosé

4. 2. klarety

do 45 g/l zbytkového cukru. Dělení je pouze pro hodnocení, ve výsledcích bude kategorie uváděna jako společná.

5. Červená vína extrasuchá

červená vína s max. 4 g zbytkového cukru na litr

6. Červená vína ostatní

červená vína s nejméně 4 g zbytkového cukru a max. 45 g cukru v litru

7. Bílá vína polosladká

Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g/l.

8. Sladká vína

Vína bez rozdílu barvy a použité technologie se zbytkem cukru nad 45 g/l

9. Perlivá vína bez rozdílu zbytkového cukru

Vína sycená oxidem uhličitým.

10. Šumivá vína bez rozdílu zbytkového cukru

Sekty vyrobené metodou charmat a kvašením v láhvi.

11. Organická vína

Vína organická, oranžová, kvevri a tak podobně. Bez rozdílu barvy a zbytkového cukru.

Tato kategorie je hodnocena u kulatého stolu

12. Velká vína

Společná kategorie pro bílá vína ročníku 2016 a starší a červená vína ročníku 2015 a starší, vždy do max. 4 g /l zbytkového cukru. Kategorie se speciální dekantací a hodnocením u kulatého stolu. U červených vín je vyžadováno zrání v sudu, u bílých je doporučeno.

 

!!! Jedno víno je zakázáno přihlásit současně do více než jedné soutěžní kategorie!!!

 

• Pořadí vzorků dle ročníků – starší vína (bílá vína ve věku 3 let a výše, červená vína ve věku 4 roky a výše) jsou hodnocena odděleně od vín mladších, jejich pořadí je stanoveno dle předchozího bodu

• Dekantace – všechna vína, s výjimkou vín perlivých, jsou degustátorům nalévána z dekantačních karaf. Víno je před podáváním hodnotiteli do karafy nalito takto:

► u bílých a rosé vín 15 min předem

► u červených vín 30 min předem

► u organických vín 30 min předem

► u velkých vín pro bílá vína 30 min předem, pro červená vína 2 hod předem

► vinař může v přihlášce vyznačit požadavek na prodloužení této doby – nejkratší doba individuální dekantace je 1 hod, další nastavení je možné vždy po 1 hod, max. doba 24 hod

 

Vína se podávají v teplotách: bílé, růžové víno a klarety 10°C, červené víno 16°C, šumivé víno 8°C

Degustátor vyplňuje v počítači na každý vzorek zvláštní hodnotící tabulku

Všechny dokumenty budou archivovány po dobu pěti let. Pořadatel dbá na objektivitu a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnocení kteréhokoliv vzorku

Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky
Vinařství Maděřič

slamove
vrbice1
vrbice2
pálava
bouřka
mikulov
svatý kopeček
vinice2
kraví hora
nová ves
vinice karpaty
sudy žebřík
lahve3
sudy
zelena vinice
kutna hora
Vinice
láhve skládané
sklep
reistna
rybník
archiv
pálava2
lahve